Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin eğitim programının Lacan’ın Katkıları başlıklı bu sömestrinde Lacancı psikanalizin bazı temel kavramlarına, müdahalelerine ve tekniklerine derinlemesine bir başlangıç yapılması amaçlanmaktadır.

Bu sömestr Lacancı psikanalizin nasıl başladığına, ilk görüşmelerden psikanaliz sürecine nasıl geçildiğine, aktarımın nasıl ele alındığına, genel hatlarıyla psikanalitik tedavinin nasıl yönlendirildiğine, rüyaların ele alınış biçimine, Lacancı affektlerin neler olduğuna, Sexuation meselesinin nasıl ele alındığına ve daha pek çok konuya klinik bağlamda değinilecektir. Görüldüğü üzere bu sömestr dersleri, temel olarak katılımcılara Lacancı psikanalizin başlangıcına ilişkin bir yönelim vermek üzere başlayıp onları tedavinin ilerleyişi bağlamında affektler, rüyalar ve Sexuationetrafında yeni bir klinik kavrayışa ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu dönem derslerine katılmak için birinci ve ikinci döneme katılmış olma zorunluluğu aranmamaktadır. Lacancı psikanalizi teorik ve klinik olarak kavramak belirli merhalelerin adım adım aşıldığı kronolojik bir ilerleyişten ziyade bir tür mantıksal zamana sahip olduğu için bu şart –yani, kronolojik ilerleme şartı- aranmamaktadır. Klinisyen adaylarının ve hâlihazırda klinisyen olanların kendi pratiklerinde karşılaştıkları sorunlara, çıkmazlara ve diğer birtakım meselelere ilişkin Lacancı psikanalizin onlara sunabileceği olanaklarla ilk elden -yani, klinik olarak- karşılaşabilmeleri için bu eğitim dönemi tasarlanmıştır. Bu dönemin sonunda katılımcıların programda belirtilen Lacancı psikanalitik kavram, yaklaşım ve müdahalelerle tanışıklıklarının oluşması en öncelikli hedeftir. İkinci olarak katılımcılar Lacancı psikanalizin özgünlüğünü teşkil eden değişken süreli seans, seans kesilmesi, arzunun yorumlanmasının biçimi, rüyaların ele alınışı, bilinçdışına vurgu konularında kavrayışlarını ilerletebileceklerdir.      

22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan bu ders serisi pazar günleri saat 15.30-18.15 arasında gerçekleştirilecektir. Günün ilk konuşmacısının sunumunun ardından 15dk’lık ara verilecektir ve 17:00’da günün ikinci konuşmacısı sunumuna başlayacaktır. Ders programını aşağıda bulabilirsiniz.